fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Transfuziologija

Pediatric Clinic

Transfuzija krvi

Proces prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge osobe.

Dve grupe analiza

  • Krvna grupa

    Klasifikacija krvi na osnovu prisutnosti antigena na površini crvenh krvnih zrnaca. Najpoznatiji sistemi klasifikacje krvnih grupa su: ABO sistem( O, A, B, AB) i sistem Rh faktora (Rh +/-). Rh faktor je naziv dobio po Rezus majmunima kod kojih je prvi put otkrven, svi ljudi se dele na Rh +, odnosno one koji imaju ovaj faktor i Rh -, odnosno one koji nemaju ovaj faktor i pri transfuziji krvi se veoma mora voditi računa kako o krvnoj grupi, tako i o Rh faktoru pacijenta.

  • Kumsov test

    Kumsov test (eng. Coombs test) je antiglobulinski test i može biti direktni ili indirektni. Direktni Kumsov test služi za detekciju antigena na površini eritrocita i uglavnom se koristi za otkrivanje hemolitičke anemije, dok se indrektni Kumsov test koristi za detekciju antitela u pripremi krvi za transfuziju ili za prenatalno testiranje trudnica.