fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

PCR je ciklična reakcija amplifikacije specifičnog regiona DNK molekula. Ona omogućava da se od male početne količine DNK dobije veliki broj kopija njenog željenog fragmenta koje se potom mogu detektovati.

PCR je ciklična reakcija amplifikacije specifičnog regiona DNK molekula. Ona omogućava da se od male početne količine DNK dobije veliki broj kopija njenog željenog fragmenta koje se potom mogu detektovati.

Seminar "Molekularna dijagnostika u medicinskoj mikrobiologiji"!

Otvorena nova BIOTEST laboratorija

Zdravstvena ustanova "BIOTEST" je otvorila novu laboratoriju u Novom Sadu.
 
Laboratorija za medicinsku biohemiju BIOTEST BULEVAR
Bulevar Evrope 23 
021/2611-722
060/665-9018
 
Radno vreme laboratorije:
ponedeljak - petak 07:00 - 20:00h
subota 07:00 - 14:00h