fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

PCR

PCR NA HPV - Humani papiloma virus

HPV je uzročnik najčešće polno prenosive bolesti koja pogađa i žene i muškarce. To su mali DNK virusi, bez omotača koji pripadaju familiji Papillomaviridae. Genom papiloma virusa čini cirkularni dvolančani DNK molekul, koji se sastoji od ranih regulatornih i kasnih strukturnih gena. Papiloma virusi su epiteliotropni virusi, koji inficiraju bazalne ćelije epitela kože i mukoznih membrana i kompletiranje njihovog životnog ciklusa zavisi od diferencijacije epitelnih ćelija. Imaju izraženi tkivni tropizam, što uslovljava raznolikost u lokalizaciji, tako da su HPV tipovi klinički podeljeni u 2 grupe: kožni i mukozni HPV tipovi. Vrlo su infektivni (zarazni) i to su jedini virusi koji mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, tj. do tumorskog rasta, usled DNK mutacije.

Manifestacije infekcije humanim papiloma virusima se mogu klasifikovati kao: latentne (bez simptoma), subkliničke (slabo izražene), kliničke (vidljive). Do sada su HPV infekcije dokazane u usnoj šupljini, na konjuktivi, u larinksu, respiratornom i anogenitalnom traktu. HPV virusi pripadaju grupi seksualno prenosivih virusa, i smatra se da se više od 50% seksualno aktivnih žena inficira sa jednim ili više HPV tipova u toku života. U najvećem broju slučajeva dolazi do kompletne eliminacije virusa bez kliničkih manifestacija infekcije, ali kod određenog broja žena dolazi do uspostavljanja latencije virusa na grliću materice sa velikom verovatnoćom razvoja karcinoma.

U zavodu za laboratorijsku dijagnostiku “BIOTEST” vršimo detekciju tipova HPV putem PCR (Polymerase Chain Reaction) metode uz pomoć najnovije tehnologije StepOnePlus™ Real-Time PCR sistema, koja nam omogućava dobijanje preciznih rezultata u što kraćem vremenskom periodu. Materijal koji se koristi za identifikaciju HPVa je kod žena cervikalni bris, dok kod muškaraca je u pitanju uretralni bris, koji se nakon uzimanja obavezno moraju ostaviti na vazduhu oko 5 - 10 minuta da se osuše (ukoliko se ne osuše postoji mogućnost nagomilavanja bakterija)!

U dijagnostikovanju HPV infekcije zavod za laboratorijsku dijagnostiku “BIOTEST” pacijentu nudi: HPV kvalitativni test i HPV genotipizaciju. HPV kvalitativni test je test koji sa sigurnošću utvrđuje da li postoji HPV virus ili ne (virusni DNK), dakle rezultat testa je ili negativan ili pozitivan. Prednost PCR metode u odnosu na standardne metode hibridizacije (Hybrid Capture) je u tome što je ova metoda vrlo osetljiva i potpuno tačna, jer otkriva prisustvo virusa još od 500 njegovih kopija po 1ml uzorka (metode hibridizacije to čine kod prisustva više od 10.000 kopija po 1 ml uzorka). Osim toga u ovoj metodi se koriste prajmeri za humane gene kao unutrašnja kontrola rezultata testa. Osim osetljivosti testa metoda sopstvenom unutrašnjom kontrolom rezultata praktično ne dozvoljava postojanje lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata!

HPV genotipizacija je visoko specifični i osetljiv test kojim se otkriva genotip HPV virusa koji spada u visoko ili srednje-rizične grupe. Utvrđeno je da HPV tip 16 i tip 18 imaju najveći onkogeni potencijal i da su odgovorni za oko 70% nastalih karcinoma. Broj kopija koji se otkrivaju je, takođe već od 500 kopija virusne DNK po 1ml uzorka. U ovom testu se takođe koristi unutrašnja kontrola.

PCR je pouzdaniji od kultivisanja, jer svaki mikrob može lako biti detektovan, a rezultati analize su dostupni za nekoliko sati. Ovim metodom i živi i mrtvi mikroorganizmi, pa čak i samo delovi njihovog genetskog zapisa u ostacima mikroorganizama mogu lako biti otkriveni, tako da PCR ne zahteva posebne uslove čuvanja i transporta. Danas se PCR tehnikom može vrlo brzo i precizno utvrditi količina nekog uzročnika ozbiljnih zaraznih bolesti, čak i pri veoma niskim koncentracijama od samo 50 virusnih čestica po mililitru krvi. To omogućava procenu težine bolesti i praćenje efikasnosti lečenja.