fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Oralna antikoagulantna terapija

Oralna antikoagulantna terapija

Antikoagulantni lekovi usporavaju zgrušavanje krvi, smanjujući stvaranje pojedinih faktora koagulacije. Tako umanjuju mogućnost nastanka tromboze (moždani i srčani udar, plućna tromboembolija, venska tromboza), te se koriste preventivno, kao i u lečenju nastalog tromboznog procesa.

Dužina primene antikoagulantne terapije zavisi od prirode oboljenja zbog kojeg je započeto antikoagulantno lečenje i pridruženih bolesti. Antikoagulantni lek se uzima u večernjim časovima nakon obroka, po propisanoj šemi doziranja. Ako propustite da popijete jednu dozu, nastavite sledeću po šemi, bez nadoknađivanja izostavljene doze.

Efekat terapije se prati kontrolom protrombinskog vremena izraženog kao INR. Kontrole INR su po uvođenju leka češće, potom dinamikom koja zavisi od stabilnosti vaših rezultata, sa ciljem održavanja preporučenog terapijskog opsega. Neophodno je sprovoditi redovne kontrole INR onoliko često koliko proceni vaš lekar.

Ukoliko se vaša ostala terapija promeni - uvođenje novog leka ili obustava leka, ili budete ozbiljno bolesni, neophodno je da o tome obavestite vašeg lekara.

Protiv bolova i temperature izbegavajte upotrebu preparata acetilsalicilne kiseline (Andol, Midol, Aspirin, Upsarin), primenu Ibuprofena (Brufen) i Diklofenaka (Rapten), s obzirom da ovi lekovi mogu da pojačaju efekat oralne antikoagulantne terapije. Bez prethodne konsultacije lekara slobodno možete uzeti Paracetamol (Febricet, Panadol), Analgin, Caffetin, Efferalgan, Baralgin, Nimulid, Movalis.

Nije potrebno da izbegavate konzumiranje pojedinih namirnica, sem ako vam iz drugih razloga nije predložen poseban režim ishrane.

Moguća komplikacija oralne antikoagulantne terapije je pojava krvarenja. Ako primetite krvarenje iz desni, nosa, krv u mokraći, stolici, crnu stolicu, povraćanje krvi, iskašljavanje krvi, spontanu pojavu modrica po koži ili jaku glavobolju, odmah kontaktirajte lekara. Rizik od krvarenja je veći kada su vrednosti INR iznad preporučenog terapijskog opsega. Rizik od pojave krvarenja, kao i tromboze tokom lečenja je prisutan, ponekad i kod terapijskih vrednosti INR. Kontrolišite krvni pritisak i redovno koristite vašu terapiju.

Ukoliko se planira operativni zahvat, invazivna dijagnostička procedura, vađenje zuba ili drugi vid stomatološke intervencije, osim "popravke zuba", o tome informišite lekara radi pripreme, hirurga, stomatologa, da biste bez povećanog rizika od krvarenja bezbedno izvršili intervenciju.

Ukoliko posumnjate na trudnoću, odmah se javite lekaru radi daljeg tretmana, s obzirom da ovi lekovi mogu da imaju štetno dejstvo na plod.

Ukoliko ste zainteresovani ili imate potrebu, u ZU BIOTEST možete da popričate sa lekarom koji će vam, na osnovu vaših nalaza INR odrediti terapiju.