fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Patohistologija

Patohistologija

Patohistologija

Patohistologija je nauka koja se bavi istraživanjem bolesti, odnosno promenama na ćelijama, tkivima i organima za vreme bolesti. U današnje vreme najčešći vid osnovne invazivne dijagnostike je uzimanje biopsije, dela tkiva ili organa, u cilju postavljanja mikroskopske dijagnoze. Citološki se i mikroskopski analiziraju brisevi različitih organa kao što je ispljuvak, punkcijom dobijen sadržaj cista, pleuralne, perikardijalne i trbušne duplje, likvor, iscedak iz dojke i sl.

Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija. Cervikalni brisevi se obrađuju Papanikolau metodom u cilju utvrđivanja premalignih i malignih stanja grlića materice. Standardna savremena patohistologija obuhvata obradu i mikroskopsku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku koja se sprovodi za vreme operativnog zahvata. Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.
 
U današnje vreme osim standardnih metoda mogu se koristiti i imunohistohemijske metode bojenja pločica kao i molekularna dijagnostika, a sve u cilju postavljanja tačne dijagnoze u odnosu na koju će klinički lekar moći da sprovede i adekvatnu terapiju
.