fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

BIOTEST

Već 22 godine pružamo prvoklasnu uslugu, podršku i savete.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "BIOTEST"

 

Osnovan je 1997. godine u Novom Sadu. Prostire se na 400 m2 i spada u jednu od najmodernijih laboratorija u Srbiji. Opremljen je najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi u laboratorijski informacioni sistem, što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.

 

tim BIOTESTa

Zašto BIOTEST

Zadatak laboratorije je tačan i precizan nalaz o koncentraciji parametara, tj. komponenata u humanom biološkom materijalu, što je u funkciji postavljanja brze i tačne dijagnoze, kontrole terapije i brzog izlečenja bolesti.

 • Dobrobit pacijenata

  Što se manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja i brzinu izdavanja rezultata.

 • Prijatan ambijent

  Kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

 • Bliski profesionalni odnosi

  Aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse.

 • Najnovija tehnologija

  Uz pomoć StepOnePlus™ Real-Time PCR Sistema koji omogućava dobijanje preciznih rezultata u što kraćem vremenskom periodu.

Analize

U Biotestu možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke, alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika.

Usluge & analize

 

Kućne posete

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BIOTEST raspolaže kvalifikovanim osobljem za terenski rad, koje će u toplini Vašeg doma uzeti potreban uzorak - izvaditi krv, bris i sl, a rezultate Vam po želji dostaviti na kućnu adresu.

Na rasploganju smo Vam svakog radnog dana od 7h do 20h, a subotom od 7 do 14h, uz neophodno zakazivanje barem 24h ranije na brojeve telefona 021/503 724; 021/505 913; 021/506 095; 021/300 7804.

Kontaktirajte nas

 

Naši doktori

 

tim BIOTESTa

Dr Milovan Šijački

Spec. med. biohemije

Šijački dr Milovan,specijalista medicinske biohemije. Rođen 13.10.1954. u Novom Sadu gde je završio Medicinski fakultet i specijalizirao iz medicinske biohemije. Radio na mestu šefa ( načelnika) laboratorije u Domu zdravlja Žabalj, VMC Novi Sad, privatnom domu zdravlja " dr. Cvjetković" i u ZU "Biotest".

tim BIOTESTa

Dr Regina Ristić

Specijalista medicinske mikrobiologije i citoskriner cervikalne citologije

Regina Ristic rođena 21.11.1967 god. u Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje doktora medicine.U centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu završila usavršavanje i dobila zvanje citoskriner cervikalne citologije.Majka dvoje dece.

tim BIOTESTa

Prim. dr med. Gordana Prtenjak

Spec. med. biohemije

Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1981. godine. Do 1994 radila u Lučanima, a potom na Institutu za Onkologiju u Sremskoj Kamenici do penzionisanja 2012 godine. Specijalistički ispit iz medicinske biohemije položila 1989 u Novom Sadu, a 2004. dobila zvanje primarijusa. Ima više od 40 autorskih i koautorskih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima. U Biotestu je zaposlena od jula 2013.

tim BIOTESTa

Prim. dr sci. med. Tatjana Kurucin

Spec. mikrobiologije

Dr sc.med. Tatjana Kurucin, rođena 1967. u Kotoru (Crna Gora). Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1991.god. Specijalistički ispit iz mikrobiologije sa parazitologijom položila 1998.god. Magistrirala 2003.god., a doktorsku disertaciju odbranila 2012.god. Autor i koautor više stručnih radova koji su prezentovani na domaćim i svetskim kongresima i skupovima. Stalno zaposlena u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

tim BIOTESTa

Dr Mihaela Mocko Kaćanski

Spec. patolog

Rođena 1975.godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završava 2000.godine od kada je zaposlena u Centru za patologiju i histologiju Kliničkog Centra Vojvodine.Specijalizirala je 2005.godine i od tada se bavi ginekološkom patologijom i citologijom. 2009.godine postaje upravnik Centra za patologiju i histologiju Kliničkog centra Vojvodine. Za vreme studentskog, specijalizantskog i specijalističkog staža objavila je veći broj naučnih radova a odlazila je i na stručna usavršavanja kao i kongrese u zemlji i inostranstvu. Član Evropskog udruženja patologa, Društva patologa i citologa Srbije i Udruženja ginekoloških onkologa Srbije. Udata i majka ženskog deteta.

tim BIOTESTa

Dr Aleksandra Levakov

Spec. patolog

Rođena 1970. godine u Novom Sadu, gde završava osnovnu, srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet. Specijalizaciju iz Patološke anatomije položila 2003., a 2002. godine je izabrana u zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Histologija i embriologija. Postdiplomske studije iz oblasti Patološke anatomije je upisala 2002. godine i sada se nalazim u izradi doktorske teze. 2008. godine upisuje subspecijalizaciju iz Medicinske citologije, a na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Zaposlena je u Centru za patologiju i histologiju, Kliničkog centra Vojvodine kao načelnik odeljenja za citologiju.

tim BIOTESTa

Mr sci. med. dr Svetlana Rakić

Spec. transfuziolog

Rođena 17.02.1957. godine u Novom Sadu. Studije medicine završila 1982. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8,66. Poslediplomske studije završila 1989 godine a odbranom magistarskog rada pod nazivom "Određivanje i praćenje titra Rh antitela u trudnoći, posle porođaja i posle prekida trudnoće" stekla zvanje Magistra medicinskih nauka iste godine. Specijalistički ispit iz transfuziologije položila 1992.godine. Kao saradnik u nastavi oko 10 godina držala je predavanja i vežbe iz transfuziologije na srpskom i engleskom jeziku. U svojoj višedecenijskoj praksi ima objavljeno oko 50 stručnih autorskih i koautorskih radova u domaćoj i stranoj literaturi kao i na domaćim i međunarodnim kongresima i stručnim sastancima. Član je Lekarske komore i Srpskog lekarskog društva.

tim BIOTESTa

Mr ph Vencislav Grozdanović

Spec. med. biohemije

Rođen 26.09.1951. u Štipu. Farmaceutski fakultet završio u Beogradu gde je i specijalizirao medicinsku biohemiju 1983. godine. Za načelnika biohemijske laboratorije i bolničke apoteke u Med. centru Gnjilane postavljen 1975. godine, a kasnije je iste poslove obavljao u Libiji (Hun) i Zdravstvenom centru Šabac. 1999. godine je postao član SZO i tu radi do postavljanja na mesto direktora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica (2001-2010). Narednih godina je radio u Jugohemiji - Beograd, apoteci Bor (Majdanpek) i u biohemijskoj laboratoriji Bio Lab Centar - Novi Sad, a od jula 2014. god. radi u biohemijskoj laboratoriji "Biotest plus" u Beočinu.

tim BIOTESTa

Mr ph Miljana Aksić

Dipl. farmaceut - medicinski biohemičar

Rodjena 1985.godne u Kragujevcu, detinjstvo provela u Vrnjačkoj Banji,gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju sa najboljim ocenama. Svoje školovanje i usavršavanje nastavila na Farmaceutskom fakultetu Unverziteta u Beogradu i 2012.godine stekla zvanje magistra farmacije-medicinskog biohemicara. Pripravnički staž obavila u DZ Zvezdara i uspešno položila stručni ispit. Član je Komore biohemičara Srbije i nosilac licence od 2014.godine, kada je i postala deo stručnog tima Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku “Biotest”. Tečno govori engleski i francuski jezik.

 

Istražite našu Laboratoriju