fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Mikrobiologija

Mikrobiologija

Mikrobiologija

Živimo u svetu koji delimo sa hiljadama vrsta biljaka i životinja koje možemo videti u svojoj okolini, ali i sa hiljadama vrsta mikroba koje ne možemo videti. Ovaj mikrobni svet je istovremeno i iznenadjujući i zadivljujući. Iznenadujući je, jer sadrži takvo bogatstvo različitih oblika života, a zadivljujući je, jer mi jedva možemo razumeti kako ti oblici života utiču na naš svakodnevni život.

Danas ne postoji ni najmanji deo na Zemlji na kome nema mikroorganizama - od vrha Mont Everesta do gorućih delova pustinje... svuda postoje pojedine vrste mikrobnog života. Zbog toga ne iznenađuje činjenica da mikroorganizmi zauzimaju značajno mesto u životnoj mreži. Mikroorganizmi su neophodni za pravljenje hleba, sira, piva, vina, antibiotika, enzima, vakcina, vitamina i mnogih drugih bitnih produkata. Mikroorganizmi su neophodni za ekološki sistem. Zahvaljujući njima postoje azotni i ugljenikovi ciklusi koji se odvijaju duboko u zemljištu i u dubokim vodama.

Pored toga što su korisni u prirodnim sredinama, mikroorganizmi mogu delovati i štetno. Izazivaju različita obolјenja bilјaka, životinja i lјudi. Osim toga, vrše razaranje različitih materijala (drveta, papira, tekstila, kože, gume, metala, optičkog stakla i dr.). Čovek se različitim sredstvima i postupcima bori protiv ovakvog štetnog delovanja mikroorganizama u prirodi.

Osnovna delatnost mikrobiološke laboratorije je postavljanje etiološke dijagnoze zaraznih oboljenja izolacijom i identifikacijom mikroorganizama, standardnim i komercijalno dostupnim metodama i primenom seroloških testova.

U odseku za mikrobiologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Biotest rade se sve vrste briseva (grla, nosa, uha, oka, kože, rane, vagine, cerviksa, uretre), urinokultura, spermokultura, koprokultura, brisevi na Chlamidia trachomatis (DIF metoda), identifikacija Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum iz uretralnog i cervikalnog brisa i određivanje osetljivosti na antibiotike komercijalno dostupnim testom - izolacija, identifikacija gljiva i određivanje njihove osetljivosti na antibiotike - antimikogram, pregled stolice i perianalnog brisa na jaja parazita i drugo.

Od momenta prijema materijala u mikrobiološku laboratoriju, do izdavanja nalaza najčešće je potrebno 24 - 48 sati, a ponekad i duže, ukoliko postoje mešane bakteriološke kulture, rezistencija mikroorganizama na najčešće ispitivane antibiotike, itd. Zahvaljujući postojanju komercijalno dostupnih testova, u laboratoriji se neki rezultati mogu izdati u kraćem vremenskom roku. U tu svrhu rade se brzi testovi kao što je Strep. A, to jest, dokazivanje prisustva Streptococcus pyogenes iz brisa, gde je vreme izdavanja rezultata 2h, Urotest - nalaz urina za 24h sa brojem klica, uzročnikom i antibiogramom, Dokazivanje prisustva toxina A i B kod Clostridium difficile, sa rezultatom za 1h.

Mikrobiologija (od grčkog mikron - mali i biologos - nauka o životu) je jedna od nauka koja je imala i ima veoma važnu ulogu u društvu. Mikrobiologija je često definisana kao nauka koja proučava organizme koji su premali da bi se videli golim okom, tj. nauka koja proučava mikroorganizme.

 • Bakteriologija

  Proučava morfološka svojstva bakterija, njihov rast, metabolizam i genetiku.

 • Mikologija

  Proučava gljive, jednoćelijske i višećelijske, heterotrofne i aklorotrofne organizme. Proučavaju se njihova morfološka svojstva, rast, metabolizam i genetika.

 • Virusologija

  Proučava viruse, kao i viroide i prione, infektivne čestice manje od virusa, koji su uzročnici bolesti biljaka, životinja i ljudi.

 • Protistologija

  Proučava protiste (alge, tj. niže gljive).

 • Parazitologija

  Proučava pljosnate i valjakste crve i člankonožce