fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Analize

Saznajte više o analizama koje se vrše u našim laboratorijama

Prva provera krvne slike se radi sa napunjenih šest meseci, u sklopu sistematskog pregleda deteta.

Proces prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge osobe.

Hematologija se bavi proučavanjem krvi i krvnih ćelija u organizmu.

Hemostaza označava proces zaustavljenja krvarenja iz oštećenog krvnog suda.

Biohemijska analiza krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma.

Analiza urina podrazumeva Fizičko-hemijski pregled urina i Mikroskopski pregled sedmenta.

Kod pojave malignih oboljenja u organizmu, tumorske ćelije luče tumorske markere.

Hormoni su hemijski glasnici u organizmu koje sintetišu i ekskretuju endokrine žlezde.

Bavi se postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka-tkiva.

Bavi se postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka-tkiva.

Nauka koja proučava imunski sistem od brojnih uticaja spoljašnje i unutrašnje sredine.

Mikrobiologija proučava mikroorganizme i objekte koji se ne mogu videti golim okom.