fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Analiza urina

Urin

Analiza urina

Normalan urin je bistrog izgleda, žute boje i kisele reakcije. Sve što odstupa od ovoga, moguć je znak nastanka nekog oboljenja. Analiza urina podrazumeva Fizičko-hemijski pregled urina i Mikroskopski pregled sedmenta urina.

FIZIČKO-HEMIJSKI PREGLED URINA

 • Izgled

  Opisuje se terminima: bistar, slabo zamućen, zamućen i mutan. Samo na osnovu izgleda urina ne može se zaključiti da li se radi o normalnom ili patološkom uzorku. Urin zdravih osoba može biti bistar, ali i zamućen zbog prisustva različitih soli. Sa druge strane, patološki urin je uglavnom zamućen, ali može biti i bistar kod nekih bubrežnih bolesti.

 • Boja urina

  Najčešće varira u različitim nijansama žute. Neuobičajena boja urina može biti rezultat različitih patoloških stanja, konzumiranja nekih namirnica i lekova.

 • Relativna gustina

  Ili specifična težina, mera je gustine urina u odnosu na vodu. Kada u urinu ne bi bilo rastvorenih supstanci, relativna gustina bi bila 1,000 - ista kao i vode. Pošto se u urinu uvek nalaze rastvorene supstance relativna gustina je uvek veća od 1,000. Ovaj parametar jednostavno pokazuje koliko je urin koncentrovan.

 • pH vrednost

  Predstavlja meru kiselosti odnosno alkalnosti urina. Bubrezi imaju važnu ulogu u održavanja acido-bazne (kiselo-bazne) ravnoteže u organizmu. Poremećaji koji utiču na ovu ravnotežu reflektuju se i na pH urina. Osim toga, ishrana ima uticaj: visoko proteinska ishrana dovodi do kiselosti urina, dok konzumiranje većih količina voća i povrća doprinosi izlučivanju baznog urina. Na pH urina utiču i neki lekovi, bubrežne i metaboličke bolesti kao i urinarne infekcije. Neke vrste kristala se nalaze u kiselom urinu, druge u baznom što može dovesti do nastanka bubrežnog kamena.

 • Proteini

  Normalno se urinom izlučuju vrlo male količine proteina koje se ne mogu dokazati. Izlučivanje proteina u količinama koje se mogu dokazati se naziva proteinurija i može biti prolazna i trajna. Kod zdravih osoba proteinurija se najčešće javlja kao posledica groznice, izlaganja organizma ekstremnim temperaturama ili intezivnim fizičkim aktivnostima. Ipak, prisustvo proteina u urinu je nalaz koji zahteva dalja ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok koji može biti u vezi sa bolestima bubrega, prekomernom produkcijom proteina u krvi koji se filtriraju u bubrezima i izlučuju urinom, sistemskim bolestima koje dovode do oštećenja bubrega, zapaljenjima, infekcijama, malignim promenama i povredama urinarnog trakta npr. bešike, prostate, vaginalnom sekrecijom.

 • Glukoza

  Nastaju u organizmu iz masnih kiselina i to onda kada nema dovoljno ugljenih hidrata u ishrani ili kada postoji defekt u metabolizmu ugljenih hidrata. Tada organizam počinje da koristi masne kiseline za dobijanje energije. Izlučivanje ketona urinom se naziva ketonurija i najčešće je u vezi sa diabetes mellitusom i to kod pacijenata koji su na terapiji insulinom. Ukazuje na neadekvatnu terapiju. Može biti i u vezi sa gladovanjem ili držanjem restriktivnih dijeta kada hrana ne sadrži ugljene hidrate, te napornim vežbanjem i čestim povraćanjem.

 • Ketoni

  Normalno se ne nalazi u urinu. Prisustvo glukoze u urinu se naziva glukozurija i može biti posledica povećane koncentracije glukoze u krvi (najčešće je u pitanju nekontrolisani diabetes mellitus, ali može biti i u vezi sa različitim poremećajima). Može biti posledica i smanjene sposobnosti bubrega da reapsorbuju glukozu. Posledica su i različitih naslednih i stečenih stanja i bolesti. U neke od mogućih uzroka glukozurije spadaju i unos obroka koji su bogati ugljenim hidratima, bolesti jetre, hormonalni poremećaji, unos nekih lekova. Kod određenog broja trudnica je prisutan ovaj nalaz.

 • Krv (hemoglobin)

  Ovim se testom otkriva prisustvo hemoglobina, koji je sastavni deo eritrocita tj. crvenih krvnih zrnaca. Prisustvo eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) u urinu se naziva hematurija (detaljnije je opisano u tekstu mikroskopski pregled urina). Nalaz nekoliko eritrocita u urinu je normalan. Svako povećanje broja ovih elemanata u urinu i pozitivan nalaz krvi mora se detaljno ispitati. Glavni uzroci hematurije su različita bubrežna i urogenitalna oboljenja. Zbog toga je izuzetno važno pravilno sakupljanje urina jer npr. krvarenje iz hemoroida ili menstrualno krvarenje mogu kontaminirati uzorak.

 • Leukocitna esteraza

  Enzim prisutan u leukocitima, odnosno kod većine vrsta leukocita. Povećano izlučivanje leukocita urinom se naziva leukociturija (detaljnije je opisano u tekstu mikroskopski pregled urina). Javlja se kod različitih zapaljenja bubrega i urinarnog trakta. Najčešće je u pitanju bakterijska infekcija. Pozitivan nalaz zahteva dodatna ispitivanja u cilju otkrivanja porekla leukociturije.

 • Bilirubin

  Nastaje kao proizvod razgradnje hemoglobina. Iz jetre se izlučuje u žuč i zatim u tanko crevo. U urinu zdravih osoba, nije prisutan. U prisustvu bolesti jetre i žučnih puteva, bilirubin počinje da se izlučuje urinom.

 • Urobilinogen

  Nastaje u crevima iz bilirubina i deo se vraća u krvotok i izlučuje urinom. Povećano izlučivanje urinom se javlja kod stanja u kojima postoji povećana razgradnja eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i kod bolesti jetre.

 • Askorbinska kiselina

  Ili vitamin C, nije ni normalan ni patološki sastojak. Određuje se zato što veće količine mogu ometati neke hemijske reakcije npr. određivanje krvi i glukoze u urinu. Zbog toga je nalaz askorbinske kiseline važan za interpretaciju rezultata.

MIKROSKOPSKI PREGLED URINA

 • Eritrociti

  Normalno negativni ili ih ima jako malo, jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju. Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva, i na mogući mokraćni kamenac. Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede.

 • Eritrociti sveži

  Normalno negativni. Pozitivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima.

 • Eritrociti bledi

  Normalno negativni. Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.

 • Leukociti

  Normalno su do 5. Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi o postojanju zapaljenskog procesa i infekciji. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija, pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu.

 • Cilindri

  Normalno su negativni. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv. hijalini cilindri i to retko. Ćelijski, granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti.

 • Spermatozoidi

  Normalno su negativni. Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije, a mogu se javiti i kod dijabetičara.

 • Epitelne ćelije pločaste

  Normalno su u malim količinama. Ove ćelije oblažu urinarni trakt. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj.

 • Epitelne ćelije okrugle

  Normalno su u malim količinama. Ove ćelije oblažu urinarni trakt. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj.

 • Bakterija

  Može biti malo, što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije.

 • Kristali i soli

  Urati amorfni su normalno negativni. Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. Kristali kalcijum-oksalata su normalno u malim količinama. Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje, ali može da bude znak peska u bubregu. Kristali mokraćne kiseline su normalno negativni. Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. Kristali tripl-fosfata su normalno negativni. Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije.

 • Sluz

  Normalno je negativna ili u malim količinama. Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj.

 • Gljivice

  Normalno su negativne. Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije, a mogu se javiti i kod dijabetičara.