fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

AMH

AMH i ovarijalna rezerva

Merenje AMH do sada se u kliničkoj praksi koristilo prvenstveno za procenu mogućnosti da će žena u postupku IVF odgovoriti superovulacijom. AMH je direktno povezan sa brojem oocita koje su dobijene u IVF postupku. On može otkriti žene čiji će jajnici prejako reagovati i kod kojih će se razviti sindrom ovarijalne hiperstimulacije (OHSS) i obratno, otkriti žene kod kojih se očekuje slabi odgovor u postupku IVFa kako bi se mogle nositi sa svojim očekivanjima. AMH je tu pouzdaniji nego FSH. U tom kontekstu, AMH se obično smatra odrazom ovarijalne rezerve , odnosno broja folikula koji mogu biti obuhvaćeni za rast pod delovanjem FSH. Pojam „ovarijalna rezerva“ puno tačnije se koristi za označavanje grupe/zalihe primordijalnih/nerastućih folikula unutar jajnika.

Predviđanje preostalog vremena za ostvarivanje trudnoće

Smanjenje koncentracije AMH sa smanjenjem ovarijalne rezerve potvrđeno je u velikim grupama žena. Tako su započela istraživanja može li se AMH koristiti kao prediktor preostalih godina života u kojima se može ostvariti trudnoća i starosti u kojoj će nastupiti menopauza.

AMH postaje nemerljiv oko 5 godina pre nego će žena izgubiti menstruaciju i treba ga tumačiti u kontekstu starosne dobi. AMH može biti vredan pokazatelj rada jajnika nakon hemoterapije ili drugih lečenja koja oštećuju jajnike, te pomoći u savetovanju žena po pitanju mogućnosti reprodukcije. Određivanje AMH pre početka lečenja prediktivno je za funkciju jajnika posle hemoterapije, iako njegove vrednosti za davanje individualiziranih saveta još treba potvrditi.

Regulišu li gonadotropini AMH?

Postojanost u nivou AMH tokom menstrualnog ciklusa ne znači da je njegovo stvaranje potpuno gonadotropinski nezavisno. Stvaranje AMH od strane malih antralnih folikula jasno ukazuje na to da je stvaranje AMH regulisano sa FSH, jer su ti folikuli bez sumnje osetljivi, ako ne i potpuno zavisni od FSH. Za sada nije jasno koja veličina folikula unutar 2-10 mm najviše pridonosi koncentraciji AMH u serumu.

Produžena supresija gonadotropina koja nastaje primenom analoga GnRH dovodi do progresivnog smanjenja AMH. Da bi do toga došlo, treba proći više meseci i proces je sporiji nego što je to opadanje vrednosti estradiola ili inhibina B.

Primena kombinovane hormonske kontracepcije ima malo uticaja na sekreciju AMH, iako neka longitudinalna istraživanja upućuju na određenu supresiju.

Treći primer sa produženom supresijom gonadotropina je trudnoća, a prospektivne analize su pokazale značajnu supresiju AMH. Suprotno tome, žene sa povećanim vrednostima prolaktina i hipotalamičkom amenorejom ne pokazuju smanjene koncentracije AMH, dok neka klinička opažanja ukazuju na to da žene sa hipogonadotropnim hipogonadizmom imaju niži AMH.

Bez izuzetka, AMH treba tumačiti u kliničkom kontekstu, a daljnja istraživanja će razjasniti njegovu punu vrednost u novim saznanjima o funkciji jajnika.

AMH u detinjstvu i adolescenciji

Većina podataka o AMH dobijena je od žena u kasnim reproduktivnim godinama kada njegova koncentracija opada. AMH merljiv je tokom detinjstva, a poslednji podaci pokazuju određene obrasce promena u AMH tokom detinjstva i adolescencije. U longitudinalnim studijama potvrđeno je da AMH pokazuje plato ili čak pad vrednosti tokom puberteta. Čini se verovatnim da porast stvaranja FSH u ranom pubertetu podstiče veći broj folikula da se razviju do kasnijih stadijuma zrelosti, što postupno dovodi do normalnih folikularnih odnosa karakterističnih za zreli jajnik.

AMH postiže najviše vrednosti oko 24. godine života. Kao i u odraslih, AMH je koristan pokazatelj toksičnog delovanja hemoterapije na funkciju jajnika kod dece i adolescenata.

AMH u dijagnostici

AMH ima ulogu u dijagnozi poremećaja funkcije jajnika. Najveću važnost ima u dijagnozi sindroma policističnih jajnika, jer žene sa PCOSom imaju znatno povišene vrednosti AMH. Visoke intraovarijske koncentracije AMH mogu smanjiti odgovor na FSH.

Određivanje AMH značajno je u diferencijalnoj dijagnozi oligomenoreje i verovatno je da će u budućnosti biti deo revidiranih kriterijuma za dijagnozu PCOSa.

Budući da AMH stvaraju granuloza ćelije, AMH je značajan za dijagnozu i nadziranje granuloza ćelijskih tumora.