O nama

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "BIOTEST" je osnovan 1997.godine u Novom Sadu. Prostire se na 400 m2 i spada u jednu od najprostranijih i najmodernijih laboratorija u Srbiji. Opremljen je najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi u laboratorijski informacioni sistem,što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.
    U Biotestu možete uraditi hematološke, biohemijske analize,analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke, alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika.
     U zavodu za laboratorijsku dijagnostiku BIOTEST vršimo i analize  putem PCR ( Polimerase Chain Reaction ) metode uz pomoć najnovije tehnologije StepOnePlus™ Real-Time PCR System, koja nam omogućava dobijanje preciznih rezultata u što kraćem vremenskom periodu.
     Biotest laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja i brzinu izdavanja rezultata. Prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku. Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. Zadatak laboratorije je tačan i precizan nalaz o koncentraciji parametara (komponenata) u humanom biološkom materijalu, što je u funkciji postavljanja brze i tačne dijagnoze, kontroli terapije i brzom izlečenju bolesti.

 

Naš tim čine: