U zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Biotest sva ispitivanja se izvode na automatizovanim

hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi u

laboratorijski  informacioni sistem,što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.

 

 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Polimerase Chain Reaction)

 

Automatizovani aparat koji odredjuje količinu patogena u realnom vremenu,  nakon  svakog ciklusa tokom reakcije, primenom fluorescentnih markera (boja).

 

 

 

 

 

Mek 7300 K, Nihon Kohden.

Potpuno automatizovan hematološki brojač koji služi za odredjivanje kompletne krvne slike sa  diferencijalnom formulom (25 parametara).

 

 

 

Roche COBAS E 411

Potpuno automatizovan imunološki analizator koji radi na principu elektrohemiluminiscencije. U svom radu koristi bar-kodirane reagense, kontrole I kalibratore. Služi za analize tireoidnih  hormona I tumor markera.

 

 

 

 

 

 

 

Roche COBAS Integra® 400 Plus System

Potpuno automatizovan biohemijski analizator sa brzinom I do 400 analiza na sat sa čak 90  pozicija za uzorke I 36 pozicija za reagense. Specifične reagens kasete olakšavaju rad I čine ga
efikasnijim uz minimalnu količinu otpadnog materijala.