Analize:

Hematologija

Hormoni i tumor markeri
Virusologija
Patohistologija
Spermogrami
Krvne analize
Analize PCR metodom real time


više informacija>>

Kućne posete

Radnim danima:  7 - 20h

Subotom: 7- 14h

Telefoni za zakazivanje:

021/ 300-7804

021/503-724

021/505-913

021/506-095

 

Popusti

Za penzionere -10%

Ponedeljkom:

T3,T4,TSH analize -36%

 

 

 

 

 

više informacija>>

Adrese:

Koste Abraševića 31, Novi Sad
 
Mičurinova 32, Novi Sad
 
Sonje Marinković 4a,  Novi Bečej
 
Radnička 4a, Novi Sad

 

više informacija>>

 

Saveti: pre analize...!

 

Vađenje krvi

Psihološka priprema dece

Spermogram

24h urin

Test na okultno krvarenje

Bris grla i nosa

 

                 Saznaj vise>>


Tranquility

Najkompletniji Neinvazivni Test Fetalne DNK

- analizira slobodnu fetalnu DNK koja se nalazi u krvi majke
- detektuje prisustvo najčešćih hromozomalnih  aneuploidija:
trizomije 21,18 i 13 i mikrodelecije
- Količina fetalnog DNK u majčinoj krvi od 10.  nedelje gestacije,
dovoljna je da se izvrši test i garantuje tačnost rezultata

        pročitaj više>>         

 PrenatalSafe

Ne-invazivni prenatalni test za skrining anomalija fetusa tokom trudnoće

PrenatalSafe, koristeći najsavremenije, danas dostupne tehnologije, iz uzorka krvi odvaja DNK deteta od vaše i kvantitativno proučava sadržaje hromozoma.

PrenatalSafe je pouzdan test, direktno analizira DNK deteta koja cirkuliše u krvi direktno sa vašom. U slučaju pozitivnog rezultata ili sumnje na aneuploidiju hromozoma,Genoma preporučuje, i nudi besplatno, amniocentezu ili biopsiju horionskih čupica u dogovorenom referentnom medicinskom objektu, sa određivanjem kariotipa fetusa citogenetskom i molekularnom metodom.

U slučaju da je majka Rh (-) a otac Rh (+), u paketu PrenatalSafe testa je moguće uraditi besplatno i RhSafe, test koji određuje Rh fetusa!

PrenatalSafe se preporučuje ako imate porodičnu istoriju Down sindroma, Trisomije 18, 13 kao i polnih hromozoma X i Y.

PrenatalSafe se radi ne samo u slučajevima trudnoće postignute prirodnim začećem, nego i kod onih koje su rezultat asistirane oplodnje, bilo homologne bilo heterologne: sa PrenatalSafe testom dobijaju se informacije i u slučaju blizanačke trudnoće.

PrenatalSafe je takođe veoma važan test u slučajevima prisustva uravnotežene translokacije kod roditelja, jer ovo stanje povećava rizik javljanja anomalija.

PrenatalSafe je jedinstven test:

Ø JEDNOSTAVAN - potrebna je mala količina krvi od 10. gestacijske nedelje

Ø SIGURAN - nema rizika od abortusa koji postoji u slučaju prenatalnih invazivnih dijagnostika

Ø POUZDAN - osetljivost veća od 99% / lažno pozitivni < 0.1%

Ø BRZ - tehnologija FAST; rezultati u okviru samo 3 radna dana

ØOSETLJIV - omogućava određivanje aneuploidija hromozoma i kod najnižih količina fetalne frakcije (do nivoa od 2%), za razliku od drugihtestova koji zahtevaju fetalnu DNK >4%

Ø KOMPLETAN - određuje anomalije hromozoma u celom genomu, sa rezultatima koji su veoma slični analizi fetalnog kariotipa

PrenatalSafe se radi u Italiji, kratak je put koji uzorak prelazi (ne šalje se preko okeana) pa je samim tim manji rizik za pogoršanje njegovog stanja usled dužine transporta, rezultati su dostupni u kratkom vremenu.

 

 

Kućne posete

 

 

 

Telefoni za zakazivanja

021/300 7804. 021/503 724

021/505 913, 021/506 095

Radnim danima: 7-20h
Subotom: 7-14h

 


Klijenti o nama

Četiri godine predivnog iskustva,

iako svi posećuju laboratoriju zbog zdravstvenih pretraga, osoblje “Biotesta” čini da se svi osećaju prelepo I spokojno.
Želim još puno uspešnih godina u radu.
Marica Milićević